Horgászrend

A DUNAFERR HORGÁSZ EGYESÜLET

HORGÁSZRENDJE

(egységes szerkezet)

A DUNAFERR Horgász Egyesület kezelésében lévő vízterület:

-       Dunaújvárosi Felső-öböl (Szabad strand) Területe: 3,49 ha

 Víztérkód:            000681

-       Öböl /Dunaújvárosi Ipari kikötő/ Területe: 42,80 ha

      Víztérkód:            000681

 

Általános rendelkezések

 

1.1                Az Egyesület vízterületén jelen horgászrendben foglalt eltérésekkel, valamint az itt nem szabályozott kérdésekben az Országos Horgászrend előírásai érvényesek. Az Egyesület vízterületén foglalt hely nincs sem a vízen, sem a vízparton!

 

1.2                A horgászok érkezés sorrendjében foglalhatják el helyüket úgy, hogy egymást a horgászatban ne zavarják. A később érkező horgásznak legalább 10 méter oldaltávolságot kell tartania a szomszédjától! A dobás irányát úgy kell megválasztani, hogy az a szomszéd horgászt ne zavarja.

 

1.3                A felnőtt horgász 2 db nyeles horgászkészséggel és készségenként legfeljebb 3 db horoggal, az ifjúsági horgász, valamint a nyugdíjas jegyet váltó horgász 1 db horgászkészséggel és legfeljebb 3 db horoggal horgászhat. Gyerekhorgász csak úszós készséggel 1 db bottal, 1 db horoggal napfelkeltétől napnyugtáig felnőtt felügyelete mellett horgászhat. A kishalfogáshoz használt horgászkéz-ség, valamint az 1x1 m-es csalihalfogó háló is 1 db horgászkészségnek számít.

 

1.4                Az egyesület kezelésében lévő teljes vízterületen évente összesen legfeljebb 40 db ponty tartható meg, ifjúsági, valamint nyugdíjas jegyet váltó horgász évente összesen legfeljebb 20 db pontyot tarthat meg. Ezt követően új területi jegy váltható.

 

1.5                A horgász köteles a bevetett készségei mellett tartózkodni, azoktól csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén haladéktalanul bevághasson! A horgászhely bármilyen okból való elhagyása esetén a készséget köteles kivenni!

 

1.6                A horgász az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására köteles bemutatni a horgászatra jogosító okmányait, személyi azonosítóját, horgászeszközeit és horgászzsákmányát!

 

1.7                A hivatásos vizsgát tett és a vízkezelő által megbízott halőrök közfeladatot ellátó személynek (hivatalos személy) minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. Az ellenőrzés megtagadása szabálysértési, és/vagy fegyelmi eljárást von maga után. A halászati őr telefonszáma: 06-30/649-7228.

 

1.8                A horgász az általa kifogott halat nem adhatja át, nem ajándékozhatja el!

 

1.9                A kifogott, és megtartott nemes halat még a horgászkészség visszadobása előtt be kell írni a fogási naplóba!

 

1.10              A horgász a fogási naplót minden tárgyévet követő év február 28-áig köteles leadni az egyesület irodájában (Gagarin tér 13. fsz. l.).

 

1.11              Annak a horgásznak, aki egész évben nem adja le a fogási naplóját, és állami jegyet sem vált, megszűnik a tagsági viszonyának jogfolytonossága. A következő évben új belépőként kell kezelni. Ez alól kivételt képez az, aki tagságának halasztását írásban előzetesen bejelentette az egyesületnél.

 

1.12              A horgászható halfajokról és vízi állatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X. 28.) FM-KTM együttes rendelet 1. § (2) bekezdése értelmében, ha valamely védett halfaj egyede egynél több esetben kifogásra kerül, a horgászati tevékenységet be kell fejezni az adott helyen.

                    

1.13              A horgásztanyán lévő úszóműhöz kikötött vízi járműből kizárólag annak tulajdonosa jogosult horgászni.

 

Tiltó rendelkezések

 

2.1                     Az egyesület vízterületén az államilag elrendelt tilalmi idők érvényesek, kivételt képeznek ez alól a halasítások. A haltelepítés napjának 0.00 órájától számított 7 napon keresztül:

- A telepített halfajtából 2 db tartható meg, ezt követően a horgászatot be kell fejezni, aznap más halfajtára sem szabad horgászni.

- Ezen idő (7 nap) alatt összesen 6 db-nál több telepített nemes halat TILOS megtartani.

- A hétnapos tilalom alatt, a hetedik nap 2400 óráig kizárólag napkeltétől napnyugtáig szabad horgászni, TILOS az éjszakai horgászat.

 

2.2                     Az egyesület kezelésében lévő teljes vízterületen a telepítések 7 napos időszakán kívül napi 3 db pontyot lehet megtartani, ezt követően a horgászatot be kell fejezni, aznap más halfajtára sem szabad horgászni.

 

2.3                     Az Egyesület vizeiben haltartás céljára, víz alatti „tartások” kialakítása TILOS!

 

2.4                     A felső öbölben csónakból, (ideértve a parthoz kikötött csónakot is) horgászni TILOS! A felső öböl teljes területén mindennemű csónak tárolása TILOS!

 

2.5                     A strand területén úgy szabad horgászni, hogy az ne veszélyeztesse a fürdőzők testi épségét, illetve ne zavarja nyugalmát! A strand nyitva tartásának időszakában a fürdőző területen (táblával kijelölt területen) horgászni TILOS! Ezen terület vízpartjára személygépkocsival, motorkerékpárral lehajtani és ott tartózkodni tilos!

 

2.6                     Pontyívás idején az ívási területen az egyesület elnöksége a fajlagos tilalmon felül általános horgászati tilalmat rendelhet el, melyet piros zászlók kitűzésével jelöl meg.

 

2.7                     TILOS a horgászat az ipari kikötő területén, tehát az északi 1-es pilontól (gabonakikötő északi első láb) a kikötő bejáratáig (nagy-dunai spicc)!

 

2.8                     TILOS a csónakból való horgászat az északi 1-es pilontól délre (Nagy-Duna felé) eső teljes vízszakaszon!

 

2.9                     A csónakos horgászat során elhelyezett jelzőbóját és a letűző karókat a napi horgászat befejeztével ki kell venni!

 

2.10                  Csónakból történő horgászatra az Ipari Kikötő északi 1-es pilontól északra (gabonakikötő északi első láb) a Horgásztanya előtt elterülő vízterületen, kizárólag a Horgásztanyán tárolt csónaktulajdonosok jogosultak. Amennyiben az adott csónaknak több tulajdonosa van, az a horgász jogosult a csónakot használni – a csónakból horgászni – akinek a neve a csónak névtábláján feltüntetésre került.

 

2.11                  Az északi 1-es pilon és a horgásztanyai stégek között mederközépen 10 méter széles hajózható utat kell biztosítani, ezen a csónakúton horgászni TILOS!

 

2.12                  Az egyesület kezelésében lévő teljes vízterületen a léki horgászat TILOS!

 

2.13                  Az alsó öböl mindkét befolyó patakjának teljes területén - átlagos vízállásnál számított torkolatától felfelé terjedő területen - mindennemű horgászati tevékenység szigorúan TILOS!

 

2.14                  A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a műtárgyakat rongálni tilos!

 

2.15                  A horgászterületen szemetelni TILOS, szemetes helyen horgászatot megkezdeni TILOS! A szemetes helyen horgászóktól a területi engedélyt a Fegyelmi Bizottság bevonhatja.

 

2.16                  Horgászhelynek minősül a bedobott készségektől számított 5 méteres sugarú körzet.

 

2.17                  A szerelék (felcsalizott horog) behordása (etetőhajóval, csónakkal, úszva, gumimatracról stb.) szigorúan TILOS! Etetőhajóval történő mindennemű horgászat és etetés szigorúan TILOS! E rendelkezések megszegőjétől a területi engedélyt a Fegyelmi Bizottság bevonhatja.

 

2.18                  Kívülről akasztott, vagy horgászeszköztől származó külsérelmi nyomos halat megtartani TILOS!

 

2.19                  Tilos a halat más horgászok által fogottakkal közös szákban tartani.

 

2.20                  A megtartott halat a horgászhelyről tilos élve elvinni. A kifogott, és megtartott hal életét közvetlenül a horgászhely elhagyása előtt kíméletesen ki kell oltani.

 

2.21                  Az 55 cm-nél nagyobb ponty megtartása szigorúan TILOS, kifogását követően azonnal, kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.

 

2.22                  A horgásztanyán lévő úszóműről mindennemű horgászat TILOS, ez alól kivételt képez a csalihalfogás.

 

Záró rendelkezések

 

3.1                A horgász köteles az Országos Horgászrend előírásait, valamint az Egyesületi Horgászrendet megismerni, betartani és betartatni.

 

3.2                A horgász a horgászat során köteles megfelelő mérőszalagot magánál tartani.

 

3.3                A napijegy érvényessége, annak megváltástól (az abban megjelölt időponttól) számított 24 órán keresztül tartó időszakra is váltható.

 

3.4                A horgász, a horgászatra vonatkozó szabályok megsértőjét jogosult a szabálytalanságra figyelmeztetni, és ezt köteles az arra illetékes szervnek, személynek (halőr, horgászegyesületi vezető, rendőrség) haladéktalanul bejelenteni!

 

3.5                A Fegyelmi Bizottság határozattal bevonhatja annak a horgásznak a területi engedélyét, aki az országos horgászrendben, vagy a helyi horgászrendben foglalt rendelkezéseket nem tartja be.

Az Egyesület Elnöksége köteles e horgászrendnek a horgásztanyán és a horgászirodán történő kifüggesztéséről gondoskodni, valamint a honlapon megjelentetni a megismerhetőség érdekében. Ezen felül minden horgásznak a tárgyévi engedélyének kiváltása alkalmával a horgászirodán aláírásával hitelesíteni, hogy e horgászrendet elolvasta és minden pontját tudomásul vette.

Az Egyesület horgászrendjét a Dunaferr Horgász Egyesület Elnöksége 9/2014. (XI. 11.) számú határozatával jóváhagyta. A horgászrend 2015. január 1-jén lép hatályba azzal, hogy egyidejűleg a 2013. március 6-án hatályba lépett horgászrend hatályát veszíti. A horgászrend visszavonásig érvényes.

 

                                                                                             DUNAFERR Horgász Egyesület

                                                                                                                Elnöke s.k.

Horgász Iroda nyitva tartása

Hétfő: 13 - 17 óra 
Kedd: 8- 12, 13 - 17 óra 
Szerda: ZÁRVA
Csütörtök: 8 - 12, 13 – 17 óra
Péntek: 8 – 12, 13 - 16 óra

Kapcsolat

Telefon:
06 25 411 781

Email:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Cím:
2400 Dunaújváros Gagarin tér 13 fsz. 1

Itt vagy: Home Szabályzat Helyi horgászrend