Horgászrend

A DUNAFERR Horgász Egyesület kezelésében lévő vízterület:

- Dunaújvárosi Felső-öböl (Szabad strand) Területe: 3,49 ha
- Öböl /Dunaújvárosi Ipari kikötő/ Területe: 42,80 ha

Általános rendelkezések

1.1       Az Egyesület vízterületén az itt nem szabályozott kérdésekben az Országos Horgászrend előírásai érvényesek, kivéve az egyéb halaknál, ahol a fogható mennyiség napi 5 kg, valamint jelen horgászrend 2.18. pontjában foglalt előírást.
Az Egyesület vízterületén foglalt hely nincs sem a vízen, sem a vízparton!
1.2       A horgászok érkezés sorrendjében foglalhatják el helyüket úgy, hogy egymást a horgászatban ne zavarják. A később érkező horgásznak legalább 10 méter oldaltávolságot kell tartania a szomszédjától! A dobás irányát úgy kell megválasztani, hogy az a szomszéd horgászt ne zavarja.
1.3       A felnőtt horgász 2 db nyeles horgászkészséggel és készségenként legfeljebb 3 db horoggal, az ifjúsági horgász  1 db horgászkészséggel és legfeljebb 3 db horoggal horgászhat. Gyerekhorgász: 3-15 év közötti gyermek, de a törvény lehetőséget ad arra, hogy 12 éves korától horgászvizsgát tegyen.Ha eredményesen levizsgázik, kérheti ifjúsági horgásszá történő minősítését, ez esetben 18 éves koráig ifjúsági horgásznak kell tekinteni..A gyermekhorgász  csak úszós készséggel 1 db bottal, 1 db horoggal napfelkeltétől napnyugtáig felnőtt felügyelete mellett horgászhat. A kishalfogáshoz használt spiccbot, valamint az 1x1 m-es csalihalfogó háló is 1 db horgászkészségnek számít. Az egy botos nyugdíjas horgászengedélyre az ifjúsági horgászengedélyekre vonatkozó szabályok érvényesek.
1.4      A horgász köteles a bevetett készségei mellett tartózkodni, azoktól csak annyira távolodhat el, hogy kapás esetén azonnal bevághasson! A horgászhely bármilyen okból való elhagyása esetén a készséget köteles kivenni!
1.5       A horgász az ellenőrzésre jogosult személy felszólítására köteles bemutatni a horgászatra jogosító okmányait, személyi azonosítóját, horgászeszközeit és horgászzsákmányát!
1.6       A hivatásos vizsgát tett és a vízkezelő által megbízott halőrök közfeladatot ellátó személynek (hivatalos személy) minősülnek, így jogi védettség illeti meg őket. Az ellenőrzés megtagadása szabálysértési, és/vagy fegyelmi eljárást von maga után. A főállású halőr telefonszáma: 06-30/649-7228.
1.7       A horgász az általa kifogott halat nem adhatja át, nem ajándékozhatja el!
1.8     Az engedélyes a kifogott és megtartani kívánt darabszám-korlátozás alá eső halat a horogtól való megszabadítás után, a horgászkészség visszadobása előtt azonnal köteles a fogási naplóba bevezetni.
1.9       Fogási naplót legkésőbb a tárgyévet követő február 28. napjáig, illetve a tárgyévi állami horgászjegy kiváltásáig köteles leadni, ahol a horgászjegyét kiváltotta, vagy az új horgászjegyet kiváltani szándékozik.
1.9.1    Hhtv.40.§ szerint a határidőn túl, vagy hibásan kitöltött fogási napló leadásával egy időben az egyesület a horgászjegyet kiadhatja, de ebben az esetben az állami horgászjegy díja a mindenkori díj kétszerese.
1.10    Annak a horgásznak, aki egész évben nem adja le a fogási naplóját, és állami jegyet sem vált, megszűnik a tagsági viszonyának jogfolytonossága. A következő évben új belépőként kell kezelni. Ez alól kivételt képez az, aki tagságának halasztását írásban bejelentette az egyesületnél.
1.11    A horgászható halfajokról és vízi állatokról, valamint az egyes halfajok szerinti halászati tilalmi időkről szóló 73/1997. (X. 28.) FM.-KTM együttes rendelet 1.§ (2) bekezdése értelmében, ha valamely védett halfaj egyede egynél több esetben kifogásra kerül, a horgászati tevékenységet be kell fejezni az adott helyen.         
1.12    A horgásztanyán lévő úszóműhöz kikötött vízi járműből kizárólag annak tulajdonosa jogosult horgászni.
1.12.1 November 1 és Március 15 közötti időszakban a vermelő halállományok védelme érdekében szonár használata a halfogási tevékenységhez tilos.
1.12.2 A horgászat megkezdésekor a horgász köteles megjelölni a fogási naplóban szereplő éves naptárban az adott napot. Vizi járműből végzett horgászat esetén az indulás számít a horgászat megkezdésének, ekkor kell bejelölni a napot.

Tiltó rendelkezések

  • Az egyesület vízterületén az államilag elrendelt tilalmi idők érvényesek, kivételt képeznek ez alól a halasítások. A haltelepítés napjának 0.00 órájától számított 7 napon keresztül:
 •  a telepített halfajtából 3 db megfogása után a horgászatot be kell fejezni, aznap csak más halfajtára szabad horgászni.
 • ezen idő (7 nap alatt) összesen 6 db-nál több telepített nemes halat TILOS elvinni.
 • a hétnapos tilalom alatt, a hetedik nap 24.00 óráig TILOS az éjszakai horgászat.
  • Az Egyesület vizeiben haltartás céljára, víz alatti „tartások” kialakítása TILOS!
  • A felső öbölben csónakból, (ideértve a parthoz kikötött csónakot is) horgászni TILOS! A felső öböl teljes területén mindennemű csónak tárolása TILOS!
  • A strand területén úgy szabad horgászni, hogy az ne veszélyeztesse a fürdőzők testi épségét, illetve ne zavarja nyugalmát! A strand nyitva tartásának időszakában a fürdőző területen (táblával kijelölt területen) csak éjszaka 22 órától hajnal 4 óráig lehet horgászni! Ezen terület vízpartjára személygépkocsival, motorkerékpárral lehajtani és ott tartózkodni tilos!
  • Pontyívás idején az ívási területen az egyesület elnöksége a fajlagos tilalmon felül általános horgászati tilalmat rendelhet el, melyet piros zászlók kitűzésével jelöl meg.
  • TILOS a horgászat a vízmű területéről, vagyis az öböl bal partján húzódó függőleges partfal déli végétől (kikötői keszon) a kikötő bejáratáig (nagy-dunai spicc)!
  • TILOS a csónakból való horgászat a nagyfeszültségű távvezetéktől délre (Nagy-Duna felé) eső teljes vízszakaszon!
  • A csónakos horgászat során elhelyezett jelzőbóját és a letűző karókat a  horgászat befejeztével ki kell venni!
  • A nagyfeszültségű távvezeték és a horgásztanyai stégek között mederközépen 10 méter széles hajózható utat kell biztosítani, ezen a csónakúton horgászni TILOS!
  • Az egyesület kezelésében lévő teljes vízterületen a léki horgászat TILOS!
  • A partvédelmi köveket elmozdítani, elvinni és a műtárgyakat rongálni tilos!
  • A horgászterületen szemetelni TILOS, szemetes helyen horgászatot megkezdeni TILOS! A szemetes helyen horgászóktól a területi engedélyt a Fegyelmi Bizottság bevonhatja.
  • Horgászhelynek nevezzük a készségektől számított 5 méteres sugarú körzetet.

2.14    A szerelék (felcsalizott horog) behordása (etetőhajóval, csónakkal, úszva, gumimatracról stb.) TILOS! Etetőhajóval mindennemű horgászattal kapcsolatos tevékenység szigorúan TILOS! E rendelkezés megszegőjétől a területi engedélyt a Fegyelmi Bizottság bevonhatja.
2.15    Kívülről akasztott, vagy horgászeszköztől származó külsérelmi nyomos halat megtartani TILOS!
2.15.1 A fogási tilalom alá eső faj véletlenül megfogott egyedét, a méret és mennyiségi korlátozások által tiltott halat a horogtól óvatosan és gyorsan meg kell szabadítani. Ha ez sérülésmentesen nem lehetséges, akkor a zsinórt a szájnyílás előtt el kell vágni, a halat haladéktalanul vissza kell helyezni élőhelyére, akkor is, ha sérült, beteg vagy elpusztult.
2.16   Tilos a halat más horgászok által fogottakkal közös szákban tartani.
2.17   A megtartott halat a horgászhelyről tilos élve elvinni. A kifogott, és megtartott hal életét közvetlenül a horgászhely elhagyása előtt kíméletesen ki kell oltani.
2.18  Az 5 kg-nál, vagy 55 cm-nél nagyobb ponty megtartása szigorúan TILOS, kifogását követően azonnal, kíméletesen vissza kell engedni a vízbe.
2.19    A horgásztanyán lévő úszóműről mindennemű horgászat TILOS, ez alól kivételt képez a csalihalfogás.

Záró rendelkezések

3.1       A horgász köteles az Országos Horgászrend előírásait, valamint az Egyesületi Horgászrendet megismerni, betartani és betartatni.
3.2       A horgász, a horgászatra vonatkozó szabályok megsértőjét jogosult a szabálytalanságra figyelmeztetni, és ezt köteles az arra illetékes szervnek, személynek (halőr, horgászegyesületi vezető, rendőrség) haladéktalanul bejelenteni!
3.3       A Fegyelmi Bizottság határozattal bevonhatja annak a horgásznak a területi engedélyét, aki az országos horgászrendben, vagy a helyi horgászrendben foglalt rendelkezéseket nem tartja be.
Az Egyesület Elnöksége köteles e horgászrendnek a horgásztanyán és a horgászirodán történő kifüggesztéséről gondoskodni, valamint a honlapon megjelentetni a megismerhetőség érdekében. Ezen felül minden horgásznak a tárgyévi engedélyének kiváltása alkalmával a horgászirodán aláírásával hitelesíteni, hogy e horgászrendet átvette.
Az Egyesület horgászrendjét a Dunaferr Horgász Egyesület Elnöksége 6/2013. (12. 05.) számú határozatával jóváhagyta. A horgászrend 2014. január 01.-től visszavonásig érvényes.

 

                                                                        DUNAFERR Horgász Egyesület
Elnöke

Horgász Iroda nyitva tartása

Hétfő: 13 - 17 óra 
Kedd: 8- 12, 13 - 17 óra 
Szerda: ZÁRVA
Csütörtök: 8 - 12, 13 – 17 óra
Péntek: 8 – 12, 13 - 16 óra

Kapcsolat

Telefon:
06 25 411 781

Email:
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyezned kell a JavaScript használatát.

Cím:
2400 Dunaújváros Gagarin tér 13 fsz. 1

Itt vagy: Home Szabályzat Helyi horgászrend